Ameliyat Yorumları

Gerçek Hasta Yorumları


Ameliyat Yorumları (“Ameliyat Yorumları”, “biz” ya da “Şirket”) olarak ameliyatyorumlari.com adresinde yer alan internet sitemize (“İnternet Sitesi”), mobil uygulamalarımıza, elektronik platformlarımıza ve diğer uygulamalarımıza ve size gönderdiğimiz elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında kullandığınız bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarınıza belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan çerez veya piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanabiliriz. İşbu Çerez Politikası’nda (“Politika”) Ameliyat Yorumları tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmıştır.Çerezler aracılığı ile kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilir.Çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri niteliğinde olması halinde Politika, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ekini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ni de okumanızı tavsiye ederiz. 

II. ÇEREZ NEDİR? Çerezler, tarayıcılar içerisinde bilgisayarın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanılması esnasında ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sunulan hizmetleri geliştirmek, deneyimleri iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesi içerisinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir. 

III. ÇEREZ TÜRLERİ Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre kategorize edilebilmektedir.     1. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere ikiye        ayrılmaktadır:          a) Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesinin veya Şirket’in diğer uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her              bir oturumda kullanılır ve Siteden veya uygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler. Bu tür çerezlerin amacı,              ziyaretin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.          b) Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasında kullanıcı tarafından kullanılan              bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir ve oturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. Kalıcı çerezler              birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha              hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.    2. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi         olmak üzere ikiye ayrılır:           a) İlişkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından internet sitesine yerleştirilen ve sadece bu site               tarafından okunabilen çerezleri ifade eder.           b) Üçüncü kişi çerezi: Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder. Ziyaret               edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü               kişi çerezi söz konusudur. 

IV. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI 

Ameliyat Yorumları olarak, internet sitelerimizde, platformlarımızda, uygulamalarımızda, reklam ve iletilerimizde kullandığımız çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmekteyiz:     1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin denetim ve        güvenliği için gerekli görülen çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak internet        sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki        düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.     2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin kullanımını        kolaylaştırmak veya bunları kullanıcılarımız için özelleştirmek amacıyla gerekli çerezleri kullanabiliriz. İşlevsellik amacıyla        kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.     3. Performansa yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimize, platformlarımıza, uygulamalarımıza veya hizmetlerimize ilişkin        performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da gerekli çerezleri kullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek        olarak; kullanıcıların internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, platformlarımızı ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamamızı        ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini        anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.     4. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların         ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz.        Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını        veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir. V. ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle aşağıda belirtilen yöntemlerle çerezleri reddedebilirsiniz:  (i) Tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecek şekilde değiştirmek,  (ii) Mevcut çerezleri devre dışı bırakmak,  (iii) Tarayıcınızı otomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak.Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda internet sitelerimiz, uygulamalarımız, platformlarımız veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanızın mümkün olmayabileceğini belirtmek isteriz.Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz. Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari https://support.apple.com/kb/ph19214? Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  

VI. YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR 

Ameliyat Yorumları olarak İnternet Sitesi, platformlarımız, uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızca yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizin yetkilendirdiği bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğer cihazlarına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilir. 

VII. Ameliyat Yorumları TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER 

Ameliyat Yorumları tarafından kullanılan operasyonel, işlevsel ve performansal çerezler:   -> Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs içermez.  -> İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.  -> İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve      bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.  -> Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.  -> Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği       taşımaz. Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ameliyat Yorumları tarafından kullanılan çerezleri ve çerezin kullanım amacına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz. 

VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER İnternet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere ait internet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Ameliyat Yorumları’ndan bağımsız olduğu ve Ameliyat Yorumları’nın üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Ameliyat Yorumları Hakkında

Ameliyat Yorumları tamamen gerçek hasta yorumlarının bulunduğu bir sitedir. Bu sitede bulunan yorumlar hiçbir şekilde tıbbi bir öneri olarak kullanılmamalıdır. Tüm tıbbi rahatsızlıklarınız için uzman bir doktor ile görüşmenizi tavsiye etmekteyiz.

KVKK

Çerez Politikası

Bizi Takip Edin

Email adresinizi girerek tüm yeni içeriklerimizden ilk siz haberdar olabilirsiniz.